Sài Gòn Cam Ranh Resort design by Lib.A

milimetdesign updated 08/03/2011

1.jpg (1152×648)

Hotel

2.jpg (1152×648)


3.jpg (1152×648)


4.jpg (1152×648)


5.jpg (1152×648)


1.jpg (1200×675)

Villa 1

2.jpg (1200×675)


3.jpg (1200×675)


4.jpg (1200×675)


21.jpg (1200×675)

Villa 2

22.jpg (1200×675)


23.jpg (1200×675)


24.jpg (1200×675)


25.jpg (1200×675)


tu%2520nhien.jpg (640×640)

status

33%2520copy.jpg (720×644)

Skects

22.jpg (787×378)

Skects

mdung1.jpg (1152×203)

elevation

mdung2.jpg (1152×203)


mdung3.jpg (1152×263)


1.jpg (1152×616)

master plan

Sài Gòn Cam Ranh Resort

Architects: Lib.A Liberty Architecture
Design team : Hùng Hưng, Bulcsu Szabo,Phan Đức Sơn, Phan Anh Minh, Vũ Tiến An, Phạm Lê.
Client:                                                 Sai Gon Cam Ranh Joint-Stock Co.
Project Manager:                        TP Project Management One Member Co., Ltd (TPMC)
Site area:                                           197979 m2
Gross floor area:                          86.000 m2
Building density:                         12.5%
Location:                                           Cam Ranh, Khanh Hoa province
Project year:                                    2011
Images from : Lib.A

Cam Ranh landscape has a precious wild scene with sand dunes, long beach and the typical botany of the Middle of Viet Nam, dominated by bushes and small desert trees. It is a must to grasp the wildness of this barren sandy landscape.
The new architectural entity is introduced to the landscape with an intention to emphasize the natural sandy terrain while preserving the local wild botany. The hotel building appears as large sand dunes. Its immense masses are alleviated by continuously connecting to the natural sand dunes through numerous half-natural sand dunes containing luxurious villas. The grand hall is cave-like, a tropical forest oasis with large water surface; dissolves in the sandy landscape. The villas are like niches in the sand dunes to maintain the users’ privacy and views.
Interior of the hotel and villas are cave-like shelters fromthe desert sandstorm.
Additional plants must be chosenbased on natural local botany and suitable tosandy soil.
The wildness of the site are considered as the most important factor to predominate over other aspects of the design.

Khu Nghỉ Dưỡng Sài Gòn Cam Ranh

Thiết kế kiến trúc: Lib.A Liberty Architecture
Nhóm thiết kế : Hùng Hưng, Bulcsu Szabo,Phan Đức Sơn, Phan Anh Minh, Vũ Tiến An, Phạm Lê.
Chủ đầu tư:                                   Cty Cổ Phần Sài Gòn Cam Ranh
Quản lý dự án:                            Cty TNHH MTV Quản lý dự án TP (TPMC)
Diện tích khu đất:                    197979 m2
Tổng diện tích sàn:                  86.000 m2
Mật độ xây dựng:                        12.5%
Địa điểm:                                         Cam Ranh, Khánh Hòa
Năm dự án:                                     2011
Cung cấp hình ảnh : Lib.A

Cảnh quan Cam Ranh có những đồi cát nhấp nhô vàbãi biển rộng mở, trải dài với hệ thực vật chủ yếu là cây bụi và cây bóng mát thấp, một đặc trưng của cây xanh vùng đất miền Trung Việt Nam. Nắm bắt tính hoang sơ có chất khô cằn của vùng đất cát.

Kiến trúc mới được đưa vào làm rõ nét hơn địa hình và giữ lại tính hoang sơ của thảm thực vật, cảnh quan cát của tự nhiên. Khối khách sạn như một đồi cát lớn, kết hợp mở rộng nhẹ nhàng với những đồi cát nhỏ của villa xung quanh. Sảnh khách sạn như một cái hang, ốc đảo, rừng nhiệt đới và mặt nước, lọt thỏm trong cảnh quan chủ yếu của cát sa mạc. Các villa nửa chìm nửa nổi trên địa hình cát hiện hữu, không gian của mỗi villa được rộng mở và bảo đảm tính riêng biệt.
Nội thất của sảnh khách sạn và của villa như hang tránh bão trong sa mạc cát.
Thực vật bổ sung vào được dựa trên loại cây hiện hữu và thích hợp với đất cát
Tính hoang sơ của vùng đất phải được coi trọng hàng đầu và là yếu tố chế ngự.